Naturskyddsföreningen
i Botkyrka-Salem
c/o Stefan Adam Ek
Bergsvägen 12
144 31 Rönninge

OBS! Vi använder e-postadresser som försvårar att adresserna används för att sprida skräppost och
post som kan ställa till med skada.
När du skickar e-post till oss byt ut [at] mot @

e-post: kontakt[at]gaerdsmygen.se
E-postmeddelanden till denna adress vidarebefodras till samtliga kontaktpersoner i Botkyrka-Salem kretsen.

e-post: styrelsen[at]gaerdsmygen.se
E-postmeddelanden till denna adress vidarebefodras till ordinarie styrelsemedlemmar samt suppleanter i Botkyrka-Salem kretsen.

web-plats: www.gaerdsmygen.se

Plusgiro: 83 35 66-3
Kod för Botkyrka-Salem kretsen att anges vid betalning via plusgiro då nya medlemmar värvats av våran krets är 114.

2018
Styrelse
Ordförande Jan-Peter "Jampe" Falk 070 922 33 84 janpeter.falk[at]gmail.com
Vice ordförande Bo Ljungberg 070 889 98 92 bo.ljungberg[at]yahoo.se
Sekreterare Harald W Thorburn 08-530 390 73 070 565 24 64 harald.w.thorburn[at]telia.com
Kassör Els-Mari Eliasson 08-530 303 70
Ordinarie ledamot Hasse Andersson 070 657 35 39 hasse.tullinge[at]gmail.com
Ordinarie ledamot Susanne Govella 076 580 06 77 susanne.go[at]gmail.com
Ordinarie ledamot Helene Sjölund 08-33 58 34 076 633 52 37 helenes.mejl[at]gmail.com
Ordinarie ledamot Stefan Adam Ek 076-059 82 70 stefan_adam.ek[at]outlook.com
Kontaktman Fältbiologerna vakant
Suppleant Sadia Tonner 076-306 45 72 skesb[at]utb.salem.se
Suppleant Sven Persson 08-531 804 09 juvenalis.petri[at]gmail.com
Suppleant Rolf Ekberg 076 854 06 11 rolf_ekberg[at]yahoo.se
Suppleant Jan Govella 070 788 42 83 jan.govella[at]gmail.com
Suppleant Arne Söderbom 08-530 359 53 070 918 78 67 karin.soderbom.borjesson[at]gmail.com
Suppleant Emeli Cronholm 08-645 07 46 070 250 91 11 emeli.cronholm[at]swedbank.se
Suppleant Marianne Hultman marianne.x.hultman[at]gmail.com

Revisorer
Ordinarie Kurt Hermelin 08-532 510 37
Ordinarie Sussi Engdahl 073 906 88 94 sussi_engdahl[at]yahoo.se


Arbetsgrupper

Dagfjärilar Hasse Andersson 070 657 35 39 hasse.tullinge[at]gmail.com
Fåglar Hans Terelius 08-530 303 90 hans.terelius[at]gmail.com
Fladdermöss Bo Ljungberg 070 889 98 14 bo.ljungberg[at]yahoo.se
Äng och hage Kurt Hermelin 08-532 510 37
Skogsgruppen Jan Govella 070 788 42 83 jan.govella[at]gmail.com
Utformning av web-platsen Rolf Ekberg 076 854 06 11 rolf_ekberg[at]yahoo.se