Illustration:   Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.
Senast uppdaterad: 7 december 2023

 Kommande aktiviteter

Lördag 20 januari 2024
Vinterfåglar vid Tullingemaden och Tullingegårdsbäcken
Stjärtmes Stjärtmes   Foto: Bo Ljunberg
Välkomna till den sedvanliga promenaden längs Tullingesjöns östra strand.
Först besöker vi en fågelmatningsstation i Tullingemaden. Här hjälper föreningen kommunen med att mata småfåglar i området.
Efter besöket i denna dagvattenpark fortsätter vi längs Tullinge strand bort till Tullingeravinen. Om vi har tur kan vi få se strömstare vid bäcken i ravinen.
Samling: Parkeringen vid Tullinge strand–Sunnanvägen
Tid: kl. 9.00 – cirka 11.30
Kontakt: Bo Ljungberg, tel. 070 889 98 92, e-post bo.ljungberg@yahoo.se
Onsdag 20 mars
Kallelse till årsmöte 2024 avseende verksamhetsåret 2023

Mötesklubba
Motioner till stämman bör lämnas till sekreteraren harald.w.thorburn@telia.com senast onsdag 21 februari.
Förslag till valberedningen Jan-Peter Falk telnr 070 - 922 33 84 eller e-post janpeter@zmedjan.se kan lämnas när som helst under året.
Handlingar till stämman kan erhållas genom sekreteraren harald.w.thorburn@telia.com senast en vecka före stämman.
Tid och plats: Kl.19.00 i Harbrostugan, Skyttbrinksvägen 2. Se karta till Harbrostugan
För er som kommer med bil. Kom ihåg P-skiva på parkeringen vid Harbrostugan.!
För er som åker kommunalt. Buss 713 från Tumba eller från Tullinge. Hållplats Skyttbrink.

Natur- och kulturreservat i Botkyrka och Salem
Vi kommer att ha exkursioner till olika reservat i Botkyrka och Salem de närmaste åren.
Information om alla reservaten, vad som finns att se, vad du kan göra och hur du hittar dit, finns på Länsstyrelsens webbsida. Sök på Länsstyrelsen Stockholm och reservatsnamnet.
Natur- och kulturreservat i Botkyrka och Salem Natur- och kulturreservat i Botkyrka och Salem
Naturreservat: 1. Ensta ö 2. Vinterskogen 3. Lida 4. Åvinge 5. Stora Träsket 6. Svartkällsskogen 7. Östra Bröta 8. Hörningsnäs 9. Bornsjön 10. Ekholmen 11. Norrga 12. Pålamalm 13. Stora Uringe 14. Brinkbäcken 15. Garnudden 16. Korpberget 18. Mälarskogen (nytt reservat 2022)
Kulturreservat: 17. Nedre Söderby (Statliga reservat är inrättade av Länsstyrelsen och har röda siffror. Övriga är inrättade av kommunerna.)
Karta: Botkyrka kommuns publika karta