Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.
Senast uppdaterad: 5 december 2022
Bockån Tidig mosaikslanda Gräsandunge Tullingemaden Citronfjäril Slåttergräsfjäril Humla Silverstreckad pärlemofjäril Ängssmygare
Större bild visas om du klickar på den.
Hjälp oss att bli bättre! Föreslå gärna verksamheter och aktiviteter till styrelsen samt innehåll och förbättringar av web-platsen till Rolf Ekberg helst via e-post!

 Kommande aktiviteter

Lördag 28 januari
Fåglarna vid Tullingemaden och Tullingegårdsbäcken
Strömstare Strömstare   Foto: Bo Ljungberg
Välkomna till en promenad längs Tullingesjöns östra strand. Först besöker vi fågelmatningen vid Tullingemaden. Där hjälper föreningen kommunen med att sköta själva matningen. Efter besöket i denna dagvattenpark fortsätter vi längs stranden bort till Tullingeravinen. Om vi har tur kan vi få se strömstare vid bäcken i ravinen. Denna vinterfågelsvandring har blivit lite av en tradition som vi gärna fortsätter med.
Samling: Parkeringen vid Tullinge strand–Sunnanvägen
Tid: kl. 9.00 – cirka 11.30
Kontakt: Bo Ljungberg, tel. 070 889 98 92
Se karta till Tullingemaden
Onsdag 22 mars 2023
Kallelse till årsmöte avseende 2022
Årsmöte Årsmöte   Foto: Jan-Peter Falk
Mötet beräknas ta en timme med stadgeenliga punkter. Däreftfter fika och informella överläggningar, eventuellt visas några bilder.
Vi vill helst att ni anmäler er till årsmötet några dagar i förväg. Skicka e-post till harald.w.thorburn@telia.com eller
sänd sms eller ring till sekreteraren på telnr 070 565 24 64.
Tid: kl. 19.00.
Plats: Harbrostugan, Skyttttbrinksvägen 2. P-skiva!
Hållplats Skyttttbrink för buss 713 från Tumba eller från Tullinge Se Karta till Harbrostugan
Natur- och kulturreservat i Botkyrka och Salem
Vi kommer att ha exkursioner till olika reservat i Botkyrka och Salem de närmaste åren.
Information om alla reservaten, vad som finns att se, vad du kan göra och hur du hittar dit, finns på Länsstyrelsens webbsida (ange reservatsnamnet): www.lansstyrelsen.se/stockholm/besoksmal.
Natur- och kulturreservat i Botkyrka och Salem Natur- och kulturreservat i Botkyrka och Salem
Naturreservat: 1. Ensta ö 2. Vinterskogen 3. Lida 4. Åvinge 5. Stora Träsket 6. Svartkällsskogen 7. Östra Bröta 8. Hörningsnäs 9. Bornsjön 10. Ekholmen 11. Norrga 12. Pålamalm 13. Stora Uringe 14. Brinkbäcken 15. Garnudden 16. Korpberget
Kulturreservat: 17. Nedre Söderby (Statliga reservat är inrättade av Länsstyrelsen och har röda siffror. Övriga är inrättade av kommunerna.)
Karta: Botkyrka kommuns publika karta

 Några tidigare aktiviteter

Fågeldygnet 28 maj 2022 vid Dalkarlsäng Knipa hane
Kniphane vid Dalkarlsäng   Foto: Hasse Andersson
Vår årliga fågelinventering kunde genomföras, trots det ostadiga vädret. Det är 14:e året som vi genomför dygnsräkningen. Dygnet delas in i 2-timmarspass och inventerarna noterar alla arter som ses och hörs från fågeltornet (troligtvis ett av landets minsta fågeltorn).
Vädret bjöd på regn under hela dygnet, i olika mängder. ”Varierande från duggregn till ihållande regn med blåst” som en av deltagarna beskrev vädret under sitt pass. Vinden avtog dock under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen låg på 8-11°C under hela dygnet.
Totalt observerades 52 arter, vilket är något färre än tidigare år. Vädret lär ha påverkat fågelaktiviteten, men årets resultat får anses helt OK, trots allt. Som mest har vi haft 65 arter under ett dygn. Sammantaget under alla fjorton års inventeringar har 101 arter observerats.
Rapporterar Hasse Andersson
Läs mera här >>
Fågelkväll vid Lundby-Rothugget 3 maj Gulsparv
Foto: Hasse Andersson
Vi var tolv intresserade som träffades vid Lundby parstuga för ett par timmars skådning. Redan vid parkeringen såg vi sångsvanar, en ormvråk och sjungande sånglärka. Önskemålet att få se en gulsparv infriades nästan direkt, då en grann hane satt nära oss. Läs mer här
Rapport av Hasse Andersson
Skogsbad längs Stendalspromenaden Petra skogsbadsguide
Foto: Jan-Peter Falk
Söndagen den 12 september 2021 arrangerade föreningen en repris på vårens skogsbad. Det är bildligt talat ett bad, men bokstavligt talat ett stunds eftertanke i skogen där vi guidas till naturkontakt, att "bada" våra sinnen i skogsatmosfären.
En kombination av bra väder och vår inspirerande guide, Petra Ellora Cau Wetterholm, gjorde det till en minnesvärd dag då vi promenerade längs Stendalspromenaden.
Bilden är från den avslutande samlingen.
Fler bilder kan du se här.
Rapporterar Jan-Peter Falk
Besök i Ganuddens naturreservat den 4 september 2021 Garnuddens naturreservat
Foto: Bo Ljunberg
Vi har ju gjort som tradition i våra program att besöka olika naturreservat i Salems respektive Botkyrka kommun. Denna gång blev det besök i Garnuddens naturreservat i Salems kommun. Startplatsen var Möllebadet som ligger mitt i naturreservatet vid Uttrans strand. Eftersom reservatet är relativt stort så hann vi bara med att besöka de östra delarna av reservatet.
Naturreservatet bildades av kommunen redan 2009. Men en omfattande revidering av reservatsbestämmelser och skötselplan gjordes cirka åtta år senare så att ett nytt beslut med nya föreskrifter och en ny skötselplan kunde antas av kommunfullmäktige den 12 december 2017. De nya bestämmelserna för Garnuddens naturreservat gäller från och med den 31 juli 2018.
Vädret var fint och vi kunde njuta av fin natur när vi vandrade på stigen genom skogen fram till dagvattendammarna i öster. Här fick vi möjlighet att bland annat studera svarta ängstrollsländor som Bosse fångade in med hjälp av en fjärilshåv. Garnuddens naturreservat
Foto: Bo Ljunberg
Vid dagvattendammarna såg vi också ett par knipor som låg i vattnet.
När vi sedan korsade skogen igen så hittade vi en hel del svampar och någon fick också med sig lite matsvamp hem.
Bo Ljungberg
Lördagen 19 juni 2021
Fjärilsstigen – en vandring

Fjärilsskådande
Foto: Jan Peter Falk
I gassande solsken samlades sjutton fjärilsintresserade personer vid Fjärilsstigen, Pålamalmsvägen. Redan vid starten kunde vi lyssna in en glatt sjungande svarthätta.
Vi delade upp oss i två grupper där Bosse L knallade iväg med en grupp, medan andra gruppen tog det lite lugnare under ledning av Hasse A och Birgit S.
Vi konstaterade att pärlgräsfjäril, vitgräsfjäril och ängssmygare var mycket vanliga idag. Således många möjligheter att lära sig dessa arter.
Ena gruppen hittade turens enda svingelgräsfjäril alldeles i början av vandringen, medan den andra gruppen lyckades få se dagens enda midsommarblåvinge.
Utförligare anteckningar med artlista finns här.
Fler bilder kan ni se här.
Rapporterar Hasse Andersson, Birgit Svensson och Bo Ljungberg.
Söndagen den 22 maj 2021
Fågeldygnet vid Dalkarlsäng
Svarthakedopping
Svarthakedoppingen trivs vid Dalkarlsäng   Foto: Hasse Andersson
Vår årliga 24-timmars fågelinventering från fågeltornet vid Dalkarlsäng genomfördes planenligt 22 maj. Det blev vårt trettonde år.
Vädret var minst sagt blandat under dygnet. Från halvklart, vindstilla och c:a 8 grader på morgonen och förmiddagen, till kraftigt regn med åska under eftermiddagen. Kvällen avslutades vindstilla och med månsken.
Totalt observerades 63 arter, ett normalt resultat för dygnet. Några av våtmarkens karaktärsarter sågs och hördes under stora delar av dygnet, nämligen smådopping, svarthakedopping, sångsvan på bo, och vattenrall. Två lärkfalkar var framme och födosökte över vattnet.
Hela sammanställningen hittar du här.
Rapporterar Hasse Andersson.
Söndagen den 2 maj 2021
Skogsbad längs Stendalspromenaden
Petra skogsbadsguide
Petra, vår skogsbadsguid   Foto: Per Wallsten
Våren visade sig från sin bästa sida, med fågelsång och nyutspruckna häggar i milt ljus. En idealisk dag för skogsbad, för att sakta ner och öppna oss för naturen. Vi var sju förväntansfulla deltagare och skogsbadsguiden Petra Ellora Cau Wetterholm, som samlats vid Stendalsvägens slut i Tullinge. Petra som är erfaren guide och tillika utbildare av skogsbadsguider, visade oss vägen ut eller snarare in i skogen. Det var en speciell upplevelse, behaglig och berikande. När vi slappnat av och kommit närmare både oss själva och skogen, stannade tiden liksom av och våra sinnen skärptes. Petras övningar öppnade upp ytterligare och jag tror alla förundrades över vad mycket ett besök i naturen kan ge med god vägvisning och ett nytt förhållningssätt. Det var lätt att inse att ”skogsterapi” är en bra behandling mot utbrändhet och stress, något som Petra själv använder i sitt arbete som psykolog. Vi avslutade med en skogsteceremoni, smakade på skogen själv och konstaterade att vi fått en eftermiddag att minnas. Flera ville egentligen inte alls gå hem, ett betyg så gott som något!
Vi var en liten grupp p.g.a. pandemin, flera stod på väntelista men kunde inte komma med. För att ge fler möjlighet att delta, genomför Naturskyddsförereningen ett nytt skogsbad med Petra den 12 september. Se i höstprogrammet för anmälan om du är intresserad.
Rapporterar Per Wallsten
Lördagen den 10 april 2021
fagning på Hörningsnäsängen
Fagning
Fagning Hörningsnäsängen   Foto: Bo Ljungberg
Vår andra utomhusaktivitet under 2021 var fagning på Hörningsnäsängen och som genomfördes lördagen den 10 april i soligt väder. Vi krattade och tog bort löv från ängen. Under arbetet fick vi se blåsippor, vitsippor, vårlök, vårfryle och lungört i full blom. Gullvivorna var på väg, men än så länge var plantorna utan blommor.
Nästkommande helg fortsätter vi med fagningen, d.v.s. på lördagen den 17 april, vilket ju också framgår av vårt ”vår & sommarprogram”.
Bilderna som ni ser i fotogalleriet, togs under lördagen.
Text och bilder Bo Ljungberg
Ett fotogalleri kan du se här
Söndagen den 28 februari 2021
Fågelexkursion vid Tullingemaden och Tullingegårdsbäcken
Stjärtmes
Stjärtmes   Foto: Bo ljungberg
Exkursion vid Tullingemaden och Tullingegårdsbäcken genomfördes enligt programmet.
Med hänsyn till Pandemireglerna fick vi dock dela upp oss i två grupper. Per Wallsten tog hand om den ena gruppen med sju personer och Bo Ljungberg ledde den andra med lika många deltagare, d.v.s. sju personer, exklusive exkursionsledaren.
Bägge grupperna fick i stort sett se och höra samma arter. Sammanlagt observerade vi 26 olika arter. Strömstaren i Tullingegårdsbäcken var ju en av målarterna för exkursionen och de flesta av deltagarna fick ju också se den. Den ena gruppen såg steglits och stjärtmes vid fågelmatningen. I vattnet strax intill fågelmatningen kunde vi titta på Sveriges minsta and, en kricka. För övrigt kunde vi under exkursionen njuta av vårsolen och höra sjungande gärdsmygar och några kunde också urskilja domherrens lågmälda sång.
Vill ni se vilka fågelarter vi såg så finner ni en artlista här.
Lördag 3 oktober 2020
Skogens skafferi


Foto: Jampe Falk
Vi var tio personer, som kom till Harbrostugan, för att höra Niki Sjölund berätta om skogens skafferi. Vi hämtade stolar från stugan och satt oss ute, där Niki plockade upp en hel del, som han hittat i Lidareservatet.
Nu på hösten fanns det en hel del svampar, mest granblodriskor, som är en utmärkt matsvamp. Det blev mycket prat om olika svampar och deras matvärde. Han hade också med sig överblommade brännässlor. Det var lätt att riva av fröna. Sedan kan man steka dem lätt och använda i sallader och grytor. De har en nötaktig smak.
Vi pratade om att göra en uppföljning till våren, då vi också kunde följa Niki i skogen och plocka det som är aktuellt för årstiden.
Rapporterar Harald W Thorburn
Lördagen 30 maj 2020
24-timmarsinventering av fågellivet

Svarthakedopping   Foto: Hasse Andersson
Vår årliga inventering vid Dalkarlsäng nordväst om Bornsjön genomförde vi för tolfte året en fågelinventering, där vi bemannar fågeltornet vid Dalkarlsäng under dygnets alla timmar. Dygnet delas in i tvåtimmarspass och inventerarna noterar alla fågelarter som ses eller hörs.
Totalt observerades 56 arter, vilket är ett normalt resultat för vår inventering. Resultaten har under alla åren legat från 55 till 65 arter.
Några karaktärsarter för Dalkarlsäng som sågs eller hördes under större delen av dygnet var vattenrall, smådopping, sothöna och trana. Även två svarthakedoppingar sågs under dagen. Kniporna och sothönorna hade sina ungar ute. Hela sju arter rovfåglar sågs med bl.a. bivråk, brun kärrhök och fiskgjuse.
Rapporterar Hasse Andersson
Lördagen den 4 april 2020
Fagningen av Hörningsnäsängen

Kurt Hermelin vid lövhögen   Foto: Jampe Falk
Vi genomförde fagningen av Hörningsnäsängen lördagen den 4 april i enlighet med programmet. Vi anpassade dock våra aktiviteter med hänsyn till riskspridningen av Coronaviruset. Transporterna till ängen skedde enskilt eller familjevis i egna bilar. Under fagningen så höll vi behörigt avstånd mellan varandra samt då vi fikade.
Totalt var vi 10 personer, sex vuxna och fyra barn/ungdomar.
På bilden ser vi Kurt Hermelin intill lövhögen. Han ansvarar för och lägger ner ett stort arbete på ängen. Fler bilder kan du se om du klickar här.
Vi hoppas att det blir lika fint väder vid nästa fagning, den 18 april, eller då ni kanske hjälper till med fagningen på egen hand innan dess.
Lördagen den 25 januari 2020
Fågelmatning vid Tullingemaden

Strömstare   Foto: Bo Ljunberg
Grönsiska   Foto: Bo Ljunberg
Lördagen den 25 januari 2020 genomförde vi vår traditionella vandring till fågelmatningen vid Tullingemaden samt promenad bort till Tullingegårdsbäcken.
Det var en vacker solig morgon utan vind. Vi var tio personer som hade samlats vid den lilla parkeringen intill dagvattenparken. Läs mer >>
Bo Ljungberg
Lördagen den 25 maj 2019
Fågelinventering vid Dalkarlsäng

Svarthakedoppingar   Foto: Hasse Andersson
Lördagen den 25 maj genomförde vi vår årliga fågelinventering vid Dalkarlsäng i Salems kommun, för elfte året. Dygnet delas in i 2-timmarspass och inventerarna noterar alla fågelarter som ses eller hörs från fågeltornet. Denna form av inventering genomförs på tre lokaler i landet, nämligen vid Porsitjärn i Vuollerim, Gammelstadsviken i Luleå och här vid Dalkarlsäng. Läs mer >>
18 maj 2019
Vårutflykt till Bullerö i stockholms skärgård


Deltagare Bulleröbyn   Foto: Rolf Ekberg
Längst ut i havsbandet i Stockholms mellanskärgård utanför Nämdö ligger Bulleröarkipelagen. Ett myller av kobbar och skär som hör till de vackraste och minst exploaterade delarna av Stockholms skärgård.
Till Bullerö gjorde 29 deltagare en mycket omtyckt och lyckad utflykt ordnad av Jampe Falk med guidning av naturbevakare Ann-Sofi Andersson.
Läs mer >>
Se också fotografier från utflykten tagna av Bo Ljungberg under bildgalleriet Bullerö naturreservat http:/www.bl-naturkonsult.se/gallerier/bullero-naturreservat på hans webbplats.

15 maj 2019
Vårkväll med fågelsång

Gulsparv   Foto: Hasse Andersson
Kvällens exkursion startade vid Lundby parstuga. Solen sken och det var ganska varmt i luften. Koltrast, sånglärka, sångsvanar, taltrast, buskskvättor, brun kärrhök, stjärtmes, entita, rödvingetrast och gulsparv sågs eller hördes av någon av de 13 deltagarna.
Hasse Andersson Läs mer >>
Söndag 12 maj 2019
Vandring i Tyresta nationalpark med besök i brandområdet

Foto: Bo Ljungberg
Vi fick en fin guidning av nationalparkschefen Per Wallsten, då vi vandrade utefter ”Fornborgsslingan” genom de centrala delarna av Tyresta Nationalpark. Vi besökte området där den stora skogsbranden skedde i augusti 1999.
Läs mer >>     Se bildgalleri >>
Onsdag 24 april 2019
Morkullekväll med trastsång

Foto: Marianne Hultman
Vilken härlig kväll det blev vid Skårbydammen och Bornsjön! Vi var åtta stycken förväntansfulla som fick se och höra många olika fågelarter, bl a svarthakedopping, trana, knipa och storlom. 36 arter hörde och såg vi. Och till sist kom den flygande - Morkullan
Lördag 6 april 2019
Fagning på Hörningsnäsängen

Blåsippa och vitsippor   Foto: Susanne Govella
Lungört   Foto: Susanne Govella
Tack allesammans för en jättefin vårdag och fagning på Hörningsnäsängen i lördags! Vi var 14 personer som tillsammans räfsade stora delar av ängen och hittade blommande blåsippor, vitsippor, lungört och vårfryle. Ormvråk, Gulsparv, Bofink, Nötväcka och Hackspett var några av de fåglar vi hörde och såg under dagen!
På lördag den 13 april fortsätter vi och försöker få de sista delarna krattade och rensade inför våren. Kanske hittar vi fler vårtecken och vårblommor.
Varmt välkomna hälsar Susanne Govella!
Lördag 26 januari 2019
Fågelmatningen vid Tullingemaden

Vattenrall   Foto: Bo Ljungberg

Gärdsmyg   Foto: Bo Ljungberg
Ett besök vid vår fågelmatning i den populära Tullingemaden, en skyddad favorit för våra vinterfåglar. Vi kollade vilka som beställt bord på restaurangen. ”Maden” är även en fin dagvattenrening anlagd av Botkyrka kommun. Läs mer >>
Succé för Ugglekvällen
på Lida Friluftsgård 2 november 2018

Evenemanget som arrangerades av Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen i Botkyrka och Salem lockade 120 förväntansfulla barn och 95 föräldrar.
I skenet av svepande ficklampor räknades reflexugglor i mörkret utefter Fjällfinas stig. Glada barn och föräldrar i skogen ringlade sig mot grillplatsen för att grilla korv, höra mer om ugglor lyssna på uggleläten.
Besökarna kom från Danderyd, Stockholm, Södertälje, Huddinge och våra hemtrakter. Stort tack till er som kom.
Vi har dragit tre lyckliga vinnare som är kontaktade för prisutdelning.
Första pris: Fågelholk
Andra pris: Tändstål och en kåsa
Tredje prisj: Ett sittunderlägg och en kåsa
Lördagen den 25 augusti 2018 firade vi Salemsdagen i Skönviksparken, Rönninge!
Vi från Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem var där och träffade såväl gamla som nya medlemmar. Vi var ett populärt stånd med många besökare och massor av skoj!
Över 100 personer deltog i vår tipspromenad och i vår tävling: ”Vilka träd eller buskar kommer dessa bär/frön ifrån?”.
Stort grattis till vinnarna av fågelholken och fjärilsböckerna!
Vi delade även ut vårt nya program inför hösten/vintern 2018/2019 tillsammans med miljönyttiga informationsbroschyrer.
Vi välkomnar samtliga att hänga med på våra utflykter och föredrag!
24-timmarsinventering av fågellivet
Bruna kärrhöken sågs patrullera över vassen under stor del av dygnet.
Foto: Hasse Andersson

En återkommande inventering genomförd för tionde året i månadsskiftet maj – juni.
Lördagen den 2 juni 2018 genomförde vi vår årliga fågelinventering vid Dalkarlsäng NV Bornsjön i Salems kommun för tionde gången. Dygnet delas in i 2-timmarspass och inventerarna noterar alla fågelarter som ses eller hörs från fågeltornet. Denna form av inventering genomförs numera på tre lokaler i landet, nämligen vid Porsitjärn i Vuollerim, Gammelstadsviken i Luleå och här vid Dalkarlsäng. Läs mer >>
Lådna 26 maj 2018
Kor på Lådna   Foto: Helene Sjölund
Utflykt till Lådna en ö i mellanskärgården. Mellanskärgården med dess rikedom av mellanstora flikiga öar är en idyllisk del av skärgården där båtfolket kan finna en mängd skyddande vikar. På Lådna driver Karin tllsammans med sin man Krister sedan 2007 ett småskaligt jordbruk med betande djur som håller landskapet öppet. Karin arbetar dessutom halvtid som naturvårdare, anställd av Skärgårdsstiftelsen Läs mer >>
Utflykt till Öja och Landsorts fågelstation 2017
Ringmärkning   Foto: Rolf Ekberg
Lördagen 2 september gjorde vi en utflykt till ön Öja i Stockholms skärgård. Öja är en av Sveriges bästa fågelsträcklokaler främst för sjöfågel. Efter en tur med Waxholmsbåt från Ankarsudden landsteg vi vid Landsort lotsplats. Vid Landsorts välkända och mäktiga fyrtorn berättade Bo Ljungberg om sina erfarenheter som ringmärkare. Vi besökte sedan Landsorts fågelstation där Chris Sharpe gav oss en guidad visning. Innan båtturen tillbaka till Ankarsudden strövade vi också omkring på ön och tog del av öns skärgårdsmiljö med dess flora och fauna.
Ett fotogalleri från utflykten kan du se här
Mer om utflykten kan du läsa här
Insekter i Ersboda, Salem 26 augusti 2017
Insekter i Ersboda   Foto: Bo Ljungberg
Cikadavårtbitare   Foto: Bo Ljungberg
Vår fantastiske entomolog Urban Wahlstedt guidade 14 personer bland småkryp. De hittade 24 olika insekter. Urban visade upp dem och berättade allt om deras leverne. Mest uppskattat var Urbans lockrop på olika gräshoppor och vårtbitare.
En rapport med artlista kan du se här
Fågeldygnet vid Dalkarlsäng 2017

Tornseglare   Foto: Hasse Andersson
Lördagen den 3 juni var det dags igen för vår årliga fågelinventering från fågeltornet vid Dalkarlsäng NV om Bornsjön i Salems kommun. Dygnet bjöd på ett varierande väder med mulet till halvklart under dagen och mulnande under sen eftermiddag. Vinden påverkade emellanåt möjligheterna till bra lyssning, men avtog under kvällen. Även en del regn frampå kvällen. Inventeringen gav i år totalt 62 arter. Resultaten har under våra nio år pendlat från 55 till 65 arter.
Läs mer >>
Fågelskådning vid f.d. Kyrksjön i Grödinge
Torsdag 18 maj 2017


Sångsvanar   Foto: Hasse Andersson
Antalet deltagare inklusive exkursionsledaren var 22. Tid: 18.00-21.00 Väder: klart med svag till måttlig sydlig vind.
Vi vandrade runt sjön med fikarast på berget varifrån vi hade fin utsikt över det stora våtmarksområdet.
Vi såg eller hörde närmare ett 40-tal fågelarter, där flera var förväntade, såsom brun kärrhök, trana, och sångsvan. Några i gruppen såg också ett par svarthakedoppingar. Bland mer spännande arter kan nämnas en vacker svartsnäppa i häckningsdräkt, rastande gulärlor, några brushanar samt ett par snatteränder. Göken hördes vid några tillfällen under kvällen.
Spindlar
Söndag 9 april 2017

Märta Lindén letade spindlar på spindeldagen
En av Sveriges kunnigaste spindelkännare Kajsa Mellbrand som doktorerat på spindlar gav oss en intressant inblick i våra vanligaste spindlars värld.
27 personer kom till Harbrostugan där Kajsa först gick igenom de vanligaste spindelfamiljerna deras lev-nadssätt och några av de vanligaste missförstånden och myterna om spindlar. Hon lugnade oss med att ingen spindelart som förekommer i Sverige är farlig för människor.
Efter föreläsningen gav vi oss ut med håvar och burkar för att fånga in åttabenta kryp. Vargspindlar, ruterspindlar och baldakinspindlar var några av de arter som hade vaknat till liv i naturen då.
Ugglekväll för barn och vuxna i Vinterskogen
Onsdag 1 mars 2017


Ugglekvällen blev en succé. Cirka 125 personer varav ett 90-tal skollediga barn kom med laddade ficklampor och ugglor i blick. Ficklampssken och färgglada reflexer efter stigen ledde besökarna till grillkorv och värmande eld. Ugglorna kunde även höras från bandspelare och ses på en plansch. Kattugglan ropade senare på riktigt, när vi nöjda gick hemåt i nymånens sken.
Introduktion till mossornas värld samt exkursioner i Harbroravinen
18 sept och 16 okt 2016.

Mossexkursion-2
Mossexkursion Harbro 2016-09-18   Foto: Bo Ljungberg
Tomas Hallingbäck, som är en av Sveriges främste mosskännare, kom till oss 18 sept och höll ett intressant föredrag om mossor i allmänhet. Sammanlagt var vi 36 personer som hade mött upp i Harbrostugan. Efter föredraget gav vi oss ut i stugans omgivningar, där vi letade upp mossor i olika miljöer. Arrangemanget hade vi anordnat i samarbete med Mossornas vänner och Botaniska sällskapet i Stockholm.
En fördjupning om mossor anordnades med en exkursion den 16 okt i samma område.
Läs mer om exkursionen 18 sept>>
Fågeldygnet vid Dalkarlsäng 2016

Sävsparv   Foto: Hasse Andersson
Lördagen den 4 juni genomförde vi den årliga 24-timmars fågelinventeringen från fågeltornet vid våtmarken Dalkarlsäng NV om Bornsjön. Vi tangerade vårt bästa resultat med 65 fågelarter under dygnet. Lärkfalkarna jagade trollsländor, smådoppingar visade sig fint, vattenrallar ropade från flera håll och under natten hördes storlommen från Bornsjön.
Läs mer >>
Fågelmatningen i Tullinge den 27 februari 2016

Mindre hackspett hanne   Foto: Bo Ljungberg
Exkursionen, till fågelmatningen vid Kungsbergsmaden i Tullinge med omgivningar, samlade 21 personer inklusive exkursionsledaren. Vädret var perfekt, några minusgrader vid start men vårvintersolen värmde mer och mer.
Läs mer >>

Vinterfåglar på Mörkö 6 feb 2016
Fjällvråk
Fjällvråk Mörkö   Foto: Hasse Andersson
Exkursionen lockade tre deltagare i det kulna disiga vädret. Alla vi som var med idag tyckte att antalet observerade arter blev klart bättre än vad vi kunde tro i det mindre lockande vädret.
Läs mer >>
Källdalens sällsynta svampar

Guldfingersvamp   Foto: Bo Ljungberg
Mykologen Mattias Andersson visade 7 sept 2015 växtplatser för sällsynta svampar i Källdalen Rönninge. De 26 intres-serade deltagarna fick bla se den nyupptäckta guldfingersvampen.
Läs mer >>     Läs mer >>
Ekarnas biologiska mångfald

Biodiverseeken vid Lideby Salem   Foto: Bo Ljungberg
I regnet 6 sept 2015 kollade sju tappra personer in en ek mellan Vällinge och Lundby som entomologen och skalbaggsexperten Stanislav Snäll undersökt i ett projekt på uppdrag av Södertörnsekologerna.
Rapport från aktiviteten >>
Rapport "Mangfaldsekarna skalbaggar 2011-06-29" >>
Fjärilar, gräshoppor och andra småkryp

Foto: Bo Ljungberg
Småkrypsexkursion 30 aug 2015 lockade 14 intresserade varav fyra barn. Urban och Hasse visade ett par fina områden i Rönninge, nämligen Källdalen och Barrtorpsbacken. Lite regn på morgonen avtog och ingen nederbörd störde oss.
Läs mer >>     Se bilder >>

Inventeringar av fågellivet vid Dalkarlsäng

Knölsvan   Foto: Rolf Ekberg
Lördagen den 30 maj 2015 genomfördes inventering av fågellivet under ett helt dygn vid våtmarken Dalkarlsäng nordväst om Bornsjön i Salems kommun. Årets inventering gav totalt 64 arter, vilket är ett bra resultat om vi jämför med tidigare års inventeringar. Resultaten pendlar från 55 till 65 arter per år.
En ny art observerades och det var väl på tiden att knölsvan kom med på listan.
Läs om inventeringarna: maj 2015 >>   maj 2014 >>
juni 2013 >>   juni 2011 >>   juni 2010 >>   maj 2008 >>
På spaning efter morkulledrag

illustration Ingelöv Åstrand
Håkan Östlund guidade 22 april 2015 oss på en utflykt till Skårbys förvildade park för att spana efter morkullor. Bertil Dalby som varit med på de flesta om inte alla dessa på våren återkommande spaningarna berättade att det var en av de mest lyckade.
Läs mer >>

Vandring i hotad natur med historiska och geologiska minnesmärken

Foto:   Rolf Ekberg
Bo Sigerlöv guidade 20 oktober 2013 oss på en vandring i gränstrakterna mellan Hall i Södertälje och Berga i Grödinge. Han visade oss bland annat klapperstensfält, diabasgång, kolbotten och ett s.k. gränsrör. Han berättade också om ursprungsplanerna för Grödinge-banan, flygplatsprojektet Grödinge/Hall samt planerna för en stor bergtäkt just där.
Läs mer >>

Jämtgetter i Sorunda

Sorundatös med jämtget   Foto:   Anders Rising
Anders Rising visade 22 september 2013 sina vackra, hornprydda, kloka och tama getter hemma på gården i Sorunda. Getter är bland de mest tåliga landlevande däggdjuren på vår jord. Under tusentals år har de varit ett av människans närmaste husdjur. Vår nordsvenska jämtget med anor från stenåldern förkommer i sagor och som jultomtens trogne följeslagare.
Många talar om att bevara biologisk mångfald. Men Anders gick från ord till handling och skaffade jämtgetter.

En manifestation mot Botkyrka kommuns och John John Lindgrens planer på familjepark i Hågelby-Skrefsta-området.

Foto: C-H Ramsay
En manifestationen arrangerades 2012-09-22 av Miljöpartiet (MP) i Botkyrka kommun.
Engagerade talare var Dan Gahnström (MP Botk kommun), Raymond Wigg (MP Stockholms läns landsting), Jan Govella ordf i Botkyrka Salems Naturskyddsförening, Margareta Olofsson vice ordf i Naturskyddsföreningens Länsförbund och Annica Gleisner från Botkyrka Ridsällskap (BRS).
Jan Govellas tal kan läsa om du klickar här.
Rebecka Reshdouni från MP Botkyrka var presentatör.
Läs mer >>
Fjärilar och gräshoppor, 26 aug 2012

Hanna kollar på gräshoppa   Foto: Hasse Andersson
Vi var sju tappra som trotsade väderprognosen om regn. Vädret var riktigt hyggligt när vi samlades i Rönninge. Första (och enda anhalten) blev Hallingevägen nära Skårbydammen i Salem. Redan vid p-platsen kunde Hanna höra cikadavårtbitarens ihärdiga läte. Vi andra fick ta hjälp av detektorn som omformar läte till hörbart ljud för oss med något defekt hörsel. Läs mer >>
Studiecirkel om fågelskådning våren 2012

Svarthakedoppingar Skarbydammen   Foto: Gareth Morgan
Hasse Andersson höll våren 2012 en mycket uppskattad studiecirkel om fågelskådning. Ett 30-tal fågelintresserade tittade på bilder och gjorde utflykter till Stockholms ström, Skårbydammen, Lundby/Rothugget och Tullgarn. Vi hade möjlighet att lära oss känna igen bla svarthakedopping, smådopping, kricka, vigg, hämpling, enkelbeckasin och varfågel.
Hågelby Änglamark eller Nöjespark

Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem visade 23 maj 2012 en film på Xenter i Tumba om projektet att skapa en nöjespark i Hågelby. Ca 80 intresserade var där, de allra flesta klart emot en exploatering.
Med löften om jobb, nöjen och en klimatstrategi planerar Botkyrkas politiker och Gröna Lunds förra ägare John John Lindgren att bygga ut Hågelby med camping, stugby, husvagnsparkering, vattenland, sagopark mm.
Filmen tar upp vad den befintliga parkens besökare, ansvariga politiker och Naturskyddsföreningen tycker om det. Titta på filmen här
Med anledning av planerna arbetar Gunilla Nuse och C-H Ramsay med en blogg för att sakligt och även lättsamt informera om detta. Titta även på den film de gjort om kommunens planer
Natursnokarna
Natursnokarna hos Minna 2012-04-29
En härlig vårdag 29 april 2012 träffades vi hos Minna och tittade på grodor, koi-karpar, grodrom, paddrom och skräddare som hoppade på vattnet. Några av barnen hittade spindlar och andra småkryp. Vi visade bilder och berättade om de olika djuren. Barnen fick titta i lupp på smådjur i förstoring.
Barnen hade också en frågesport om naturen med temat Vattenlevande djur. Många av frågorna hade vi nämnt svaren på tidigare. Några frågor var riktigt svåra. Men barnen var jätteduktiga!
Efter grillning, mat- och drickapaus ledde de äldre barnen en hinderbana. Lite spontan fotboll och en sant-eller-falskt-lek om djur avslutade träffen.
11 barn mellan 2 och 13 år deltog, de flesta var runt 5 år. Alla fick prova på och undersöka på sin nivå. Det funkade väldigt bra!
Helene och Minna arrangerade.
Se fotogalleri Natursnokarna hos Minna 2012-04-29
På jakt efter gräshoppor och fjärilar, en sensommarexkursion
Cikadavårtbitare   Foto: Hasse Andersson
Söndagen den 21 augusti 2011 spanade några intresserade in gräshopps- och fjärilsfaunan i Bornsjöområdet.
Läs mer >>
Svamputflykt Källdalen/Ekdalen 2010-09-18
Vitbrun vaxing
Vitbrun vaxing
Vi lyckades hitta 108 arter varav 8 rödlistade och 15 signalarter! Fantastiskt! På köpet hittade vi också en annorlunda mossa, det visade sig vara en kranshaksmossa.
Läs mer >>  
Förteckning signalarter & rödlistade svampar
På jakt efter hoppor 12 september 2010

Cikadavårtbitare hona   Foto: Hasse Andersson
Utflykt tillsammans med entomologen och rönningebon Urban Wahlstedt.
Läs mer >>

Invigning av Vinterskogen 27 september 2009

Foto: Gareth Morgan
Niklas Gladh från Miljöpartiet i Botkyrka kommun tillsammans med Jan Govella ordförande i vår krets klipper bandet vid invigningen av naturreservatet Vinterskogen.
Läs mer >>
Naturnatten 5 juni 2009

Spelmän från Slagsta Gille   Foto: Rolf Ekberg
Dansare i traditionella Bolivianska dräkter
Traditionell dans från Bolivia   Foto: Rolf Ekberg
Klicka här för att se en film från naturnatten!
Svamputflykten hösten 2008 med Bo Nylén

Foto: Hasse Andersson
Söndagen den 19 oktober var det äntligen dags för årets svampvandring under ledning av Bo Nylén, en av landets allra duktigaste mykologer. Vi samlades vid Slagstafärjan, för att beta av skogen intill sundet på Ekerösidan.
Läs mer >>

Resa till Huvudskär hösten 2007

Kungsfågel   Foto: Hasse Andersson
Vi var åtta fågelintresserade personer från Naturskyddsföreningen som samlades vid Dalarö brygga. Båten Jungfrun tog oss genom en solig, men kall skärgård förbi Ornö, Fjärdlång och fram till Huvudskärsarkipelagen. Morgonen var frostig, men solen värmde en del. Vägen ut bjöd på fina obsar av sparvhökar på väg söderut.
Läs mer >>

 Notiser

Fågelmatningen vid Tullingemaden är igång för säsongen. Entita Entita   Foto: Hasse Andersson
8 november 2022 Mesar och nötväckor hittade hit direkt. En entita - se fotot - plockade frön idag.
Rapporterar Hasse Andersson
Aktiviteter i höst 2022 och vintern 2023 Eldsnabbvinge Eldsnabbvinge   Foto: Hasse Andersson
22 juli 2022 nu är programmet för hösten 2022 och vintern 2023 färdigt och du kan se det här .
Välkomna till våra kommande utflykter och inomhusaktiviteter!
Rörhöna vid Tullingemaden Rörhöna Rörhöna   Foto: Hasse Andersson
28 mars 2022 Så är årets första rörhöna på plats vid Tullingemaden. Bästa stället att få se den är mellan långa gångbron och vassen.
Rapporterar Hasse Andersson
Fågelmatningen vid Tullingemaden Grönsiskor Grönsiskor   Foto: Hasse Andersson
25 februari 2022 Nu är det klart!
Fågelmatningen vid Tullingemaden kommer att fortsätta även kommande vintrar. Äntligen kom detta positiva besked från kommunen. Vi i föreningen sköter påfyllningen ideellt, medan kommunen står för kostnaden.
Att matningen är populär, även hos förbipasserande, märker vi som regelbundet är vid maden. Många glada kommentarer och frågor kring fåglarna. Just nu är det bland annat ett antal grönsiskor (se foto) som dagligen är framme och äter solrosfrön. Senaste veckan har matningen besökts av bofink, stjärtmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, större hackspett, koltrast, björktrast och som vanligt även gräsänder och krickor.
Se mer om fågelmatningen här
Rapporterar Hasse Andersson
Fågelmatningen vid Tullingemaden Stjärtmes Stjärtmes   Foto: Bo Ljungberg
Tordag 27 januari 2022 Fågelmatningen vid Tullingemaden besöks då och då av stjärtmesar som gillar talgbollarna som sitter där.
Rapporterar Bo Ljungberg
Information till boende i Tumba och Vårsta från Botkyrka kommun om bortforsling av avfallshögarna i Kassmyra.
Tisdag 6 december. Bifogat kan ni läsa information från Botkyrka kommun till boende i Tumba och Vårsta om bortforslingen av avfallshögarna i Kassmyra.
SVT:s lokala nyheter informerade i måndags 6 december dessutom om att PFAS det mycket beständiga och svårnedbrytbara miljögiftet påträffats med förhöjda halter högre än vid tidigare mätningar.
Nu har vi startat fågelmatingen vid Tullingemaden Talgoxe Talgoxe   Foto: Bo Ljungberg
I torsdags, den 4 november, startade vi fågelmatningen vid Tulligemaden igen. Talgoxarna hittade platsen direkt samma dag och även gräsänderna letade sig fram för att leta efter frön som trillat ner på marken under fröautomaten.
Krickor Krickor   Foto: Bo Ljungberg
Fyra krickor sågs också på eftermiddagen i vasskanten längre bort. Kanske kommer dessa små änder, också dyka upp vid fågelautomaten så småningom, så som de gjorde under förra vintern?
Bo Ljungberg
Lundsångare vid Elvesta Lundsångare
Lundsångare   Foto: Bo Ljungberg
27 maj 2021 Nu kan ni se och höra Lundsångare mellan Lilla Dalen och Elvesta. Den är mycket ovanlig hos oss. Den har bara observerats vid två tillfällen tidigare i Botkyrka-Salem området sedan 1980-talet.
Rapporterar Bo Ljungberg.
Fågelmatningen avslutad den här säsongen
Rörhöna
Rörhöna Tullingemaden   Foto: Bo Ljungberg
Sävsparv
Sävsparv Tullingemaden   Foto: Bo Ljungberg
3 mars 2021 Nu har vi avslutat fågelmatningen för den här säsongen. Å andra sidan har flyttfåglar kommit till Tullingemaden, såsom sävsparv och rörhöna.
Rapporterar Bo Ljungberg
Branden vid Kagghamra är nu släckt - men mycket arbete återstår! Sopberget Kagghamra Sopberget Kagghamra 2014     Foto: Jan Govella
Här kan du även läsa att Botkyrka kommuns krisledningsnämnd den 12 februari beslutade att två oberoende granskningar av kommunens agerande ska genomföras med anledning av branden i Kagghamra.
Fågelmatningen är igång igen!
Stjärtmes     Foto: Bo Ljungberg
Rödhake     Foto: Hasse Andersson
19 feb 2021 Botkyrka kommun och vi i Naturskyddsföreningen är nu igång med matningen vid Tullingemaden. Idag (fre 19 feb) står åter fröautomaten fylld med solrosfröer och viltblandning på sin gamla plats. Även jordnötter ingår i menyn.
Stort TACK till Samhällsbyggnadsförvaltningen som står för inköpen. Vi kommer även i fortsättningen sköta om påfyllnad och även ha koll på vilka arter som gästar matningen. Informationsskyltarna, som monterades ner i höstas, är nu på plats.
Bland de första fåglarna vid matningen kan nämnas entita, rödhake, koltrastar och stjärtmesar.
Rapporterar Hasse Andersson och Bo Ljungberg
Bläsand vid Tullingemaden!
Bläsand vid Tullinge Maden   Foto: Hasse Andersson
11 januari 2021 Nu finns denna ovanliga vintergäst vid maden nedanför Sunnanvägen, tillsammans med gräsänderna. Bläsanden flyttar på normalt hösten till sydligare delar av Europa, men ibland händer det att enstaka individer stannar kvar i landet. Att kunna se den i januari i Tullinge är riktigt ovanligt
Rapporterar Hasse Andersson
Liten gås på Hamra gärde
Prutgås   Foto: Hasse Andersson
Sedan den 16 november har vi kunnat se en prutgås rasta tillsammans med kanadagäss på Hamra gärde. Prutgåsen är en av våra minsta gäss och flyttar normalt utefter våra kuster. Att vi kan se den i Botkyrka kommun hör alltså inte till vanligheterna. I skrivande stund går den fortfarande bland kanadagässen nära Åvägen väster om Tullingesjön. Häckningen sker på arktiska öar och kuster.
Rapporterar Hasse Andersson
Krickor vid Tullingemaden
Krickor   Foto:Bo Ljungberg
9 okt 2020 De bägge krickhonorna, som just nu håller till i dammarna vid Tullingemaden, blir ofta bortkörda av de betydligt större gräsänderna när folk är där och matar änderna. När de sitter uppe på broräcket får de vara ifred.
Rapporterar Bo Ljungberg
Knipa med ungar
Knipa med ungar     Foto: Rolf Ekberg
5 maj 2020 För andra året i rad har jag observerat lyckad häckning av knipa i bäcken/dammen vid församlingshemmet i Tullinge gård. Ibland dyker ungarna efter föda på egen hand. Här vilar de sig vid sin mamma och verkar må bra.
Rapporterar Rolf Ekberg
Kyrksjöns våtmarker, söndag 8 mars
Kyrksjön Restaureringen av Kyrksjöns våtmarker har mötts av stort intresse. Hur har djurliv, växtlighet och vattenmiljöer utvecklats? En av initiativtagarna, ekologen Jan Wijkmark på Karshamra gård berättar om resultat och erfarenheter.
Entré 100 kr inkl kaffe
Tid: kl 14
Plats: Vasastugan, Nynäsvägen 4, Vårsta.
Knölsvanar blir matade nära fågelmatningen i Tullingemaden
Knölsvanar
Knölsvanar matas vid Tullingemaden   Foto: Bo Ljungberg
12 jan 2020 Det milda vintervädret har inneburit att knölsvanar kunnat simma in i de isfria dagvattendammarna. Här matas de av besökare i dagvattenparken.
Tallbit – invasion från norr
Tallbit hane
Tallbit hane   Foto: Hasse Andersson
26 dec 2019 Under senhösten och vintern har ovanligt många tallbitar (Pinicola enucleator) kommit ner till Götland och Svealand, från häckningsområdena i norra Sverige och norra Finland. En liknande invasion av finkfågeln tallbit har inte setts sedan år 2000.
Läs mer >>
Hasse Andersson
Ny fågelart i Botkyrka upptäckt

Fotot är taget genom tubkikare av Teet Sirotkin
24 okt 2019 En rödhalsad gås (Branta ruficollis) rastade på fälten nedanför Olberga skola i Sibble under hela dagen. Den höll till bland stora mängder vitkindade gäss och grågäss. Sommartid häckar den långt uppe på den arktiska tundran.
Vinterhalvåret tillbringar den vid Svarta havet, mest i Rumänien och Bulgarien. Enstaka rödhalsade gäss ses under flytten i landet varje år, ofta tillsammans med vitkindade gäss. Hos oss i Botkyrka är det dock den allra första gången vi har den här.
Kricka vid vår fågelmatning i Tullingemaden

Kricka   Foto: Bo Ljungberg
2019-10-18 Nu har krickorna, som hållit till vid Tullingemaden under flera veckor, även kommit fram till matningsplatsen. Här hittar de frön på marken kring fågelbordet. Krickorna håller till bland gräsänderna och man ser hur liten den är jämfört med gräsanden. Vidare har den en grön vingspegel till skillnad från gräsandes blå.
Rapporterar Bo Ljungberg
Krickor vid Tullingemaden

Krickor   Foto: Hasse Andersson
2019-09-27 Det håller till fyra krickor vid Tullingemadens långa bro, tillsammans med gräsänder. Vid första anblicken kanske man tror att det är gräsänder, men tittar man lite noggrannare ser man att de är mycket mindre. Dessutom kan man ha tur att se den glänsande gröna vingfläcken (se bild), som är typisk för krickan. Så här års är det nästan omöjligt att skilja könen åt, då änder ruggar sin fjäderdräkt inför nästa säsong.
Hasse Andersson
Bränderna i Amazonas regnskog
22 augusti 2019 De omedelbara följderna av bränderna i Amazonas regnskog är luftföroreningar och hälsoproblem i närområdet. Men de omfattande bränderna har också andra effekter som sträcker sig över tid och bortom Amazonas. -Vi har länge sagt att det här är ett globalt miljöproblem, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.
Läs mer hos Naturskyddsföreningen  
Läs mer hos SVT
Kan utskällda oljearbetare lära oss något om klimat?
Foto: Johannes Plenio från Pexels
2019-06-09 De tjänar tusen dollar om dagen på det svarta guldet men nu börjar arbetare i oljemeckat Fort McMurray att tänka om. SvD åkte till den kanadensiska tajgan för att se vad oljearbetarna kan lära oss alla om vad som krävs för att ställa om till grönt och rädda klimatet.
Oljesandfälten i Fort McMurray sträcker sig mil efter mil på den Kanadensiska tajgan. Såren i naturen är brutala. Samtidigt görs i dag mycket för att återställa marken och växtlighetan när oljan väl är uppptagen. Läs mer >>
Invation av tistelfjärilar

Tistelfjäril   Foto: Hasse Andersson
10 maj, 2019 Som nog många har märkt är det nu en invasion av tistelfjärilar i landet. Tistelfjärilen är en migrant som vissa år lämnar medelhavsområdet för att söka sig norrut genom Europa. De klarar inte vårt vinterklimat, utan alla tistelfjärilar vi ser har kommit söderifrån under våren och försommaren. En sådan mängd av dessa snabbflygande dagfjärilar ser vi inte så ofta. Senast det hände var för mer än 10 år sedan. Så ser ni relativt stora, ganska ljusa snabbflygande fjärilar är det tistelfjärilar.
Hasse Andersson
Se ett fotogalleri >>
Skårbydammen - åter en magnet för många fåglar
Årtor   Foto: Hasse Andersson
2 maj, 2019 Skårbydammen, som ligger intill Gamla Södertäljevägen mellan Fågelsta och Bergaholm, har nu åter blivit en intressant plats för änder och oss fågelskådare. De senaste dagarna har vi sett svarthakedoppingar, smådoppingar, krickor, rörhöna och skogssnäppor. Idag upptäcktes också ett par årtor i vattnet. Förhoppningen är ju att de ska stanna och komma igång med häckning.
Läs mer >>
Är geologisk lagring av koldioxid i jordskorpan med CCS-teknik en långsiktig hållbar lösning?
Bild av LeJean-Hardin och Jamie-Payne från Wikimedia Commons
11 april, 2019 Geologisk lagring lyfts allt oftare fram som en väsentlig framtida teknik för att bidra till att lösa klimatproblem med utsläpp av CO2 (koldioxid). Genom geologisk lagring med CCS-teknik (Carbon Capture and Storage) är det möjligt att avskilja större punktutsläpp av CO2 från processteknik från bland annat värmekraftverk, kol- och gaskraftverk, stål- och cementindustrier och ”gömma” undan koldioxiden i jordskorpan. Men är CCS en långsiktig hållbar lösning? Går det att garantera att den är säker? Kan CCS i stället riskera att öka fossilanvändningen och därigenom förlänga utfasningen av fossila bränslen? Läs mer >>
Apropå skyddet av vårt dricksvatten
Kallkällan vid Skyttorp   Foto: Jampe Falk
2019-04-08 Sveriges Radio P1 har gjort ett program om rent vatten. Programmet heter Kaliber och sändes 1 april klockan 10:04 men finns på SR P1:s webplats.
Lyssna här >>
Cocktaileffekten oroar forskare
Foto av Chokniti Khongchum från Pexels
4 april, 2019 I vår vardag är vi utsatta för ett stort antal konstgjorda kemikalier. Nuvarande riskbedömningar fokuserar främst på exponering för enskilda ämnen, men i realiteten exponeras vi hela tiden för många olika kemikalier samtidigt (cocktaileffekten). Forskare har i en ny EU-studie utrett hur bland annat PFAS och ftalater påverkar människor genom cocktaileffekten. Resultatet visar att hälsoriskerna är större än vad nuvarande riskbedömningar visar.
Det framkommer av det EU-finansierade internationella forskningsprojektet EDC-MixRisk som nu presenterar sina resultat.
Läs mer >>
Yrkande på prövningstillstånd om Tumba skog
2019-04-03 Överklagan ang detaljplanen för Tumba skog med yrkande på prövningstillstånd är lämnad till Mark & Miljödomstolen för vidarebefodran till Mark- och Miljööverdomstolen.
Läs yrkandet här >>
FN:s klimatpanel förordar inte kärnkraft
Foto: Frédéric Paulussen
2 april 2019 Att IPCC förordar kärnkraft är ett missförstånd, enligt forskare bakom rapporten. Påståenden om att FN:s klimatpanel skulle förespråka eller förorda kärnkraft har blivit allt vanligare i den svenska debatten. Ibland sägs det till och med att klimatpanelen hävdar att ”kärnkraft är nödvändigt för att klara klimatmålen”. Men påståendet är felaktigt. FN:s klimatpanel (IPCC) förespråkar inte kärnkraft. IPCC säger inte heller att kärnkraften är nödvändig för att klara av klimatmålen.
Läs mer >>     Läs mer >>
Bina är livsviktiga för vår matproduktion.
En tredjedel av Sveriges 270 vilda biarter är på väg att försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden. Vi är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem
Läs mer >>
Elbolagen har ansvaret för att elen räcker – befria dem inte från det
2019-03-12 Kostnaden för förnybar el har blivit lägre per energi­enhet än olja, så förnybar el konkurrerar ut olja i transportsektorn och ibland också gas i industriella processer. En serie energipolitiska debattartiklar i olika svenska tidningar den senaste tiden argumenterar mot förnybar energi och för att kärnreaktorer eller fossil elproduktion på olika sätt är bra. Argumenten kan verka ha en del med verkligheten att göra. Men de har inte varit bra argument för slutsatsen att stora termiska elverk är önskvärda.
Läs mer >>
Fågelmatningen vid Tullingemaden
23 jan 2019 Nu när kylan har kommit ökar antalet fåglar vid matningen. VI har de senaste dagarna haft grönsiskor (c:a 50), gråsiskor (enstaka), bofinkar (8), rödhakar (2) och även en gulsparvshane. Dessutom ses koltrastar, björktrastar, större hackspett, entita, trädkrypare, blåmesar, talgoxar och nötväcka. Ett par nötskrikor har också vågat sig fram, liksom enstaka stjärtmesar. I omgivningarna ses gärdsmyg, steglits och en vattenrall, som upptäcktes i helgen nära kanotföreningen.
Rapporterar Hasse
Se mer information om fågelmatningen här.
Fågelmatningen vid Tullingemaden
Häger   Foto: Hasse Andersson
Stjärtmesar   Foto: Hasse Andersson
31 dec. 2018 Under senaste veckan (mellandagarna) har vi haft hela 6 bofinkar som besöker matningen. De är lite skygga, och håller mest till i buskagen vid fröautomaten. Dessutom kommer rödhaken fram, liksom talgoxar, blåmesar, nötväckor och en trädkrypare. VI har gott om koltrastar och enstaka björktrastar. Även ett gäng stjärtmesar kan man ha tur att se vid matningen. På nyårsafton landade en gråhäger ute på maden, vilket inte hör till vanligheterna vintertid. Hägrarna behöver lite öppet vatten för att kunna hitta lämplig föda.
Rapporterarar Hasse Andersson
Två miljarder mindre till miljö och klimat
11 december 2018 Nu har riksdagen beslutat om den budget som lämnades in av M och KD. Skillnaderna i budgetposter som handlar om natur och miljö är stora. M och KD föreslår neddragningar med 2,1 miljarder jämfört med övergångsregeringens förslag.
Läs mer på SVT >>
Plastmattor – en bov med farliga kemikalier
1 oktober, 2018 Enligt en ny studie från Karlstads universitet innehåller plastmattor i bostäder farliga kemikalier. Miljö & Utveckling rapporterade tidigare om att EU förbjudit fyra sorter av ftalater. Samtidigt visar en ny studie att golvmattor av mjukgjord PVC i bostaden kan ge upphov till upptag av sådana kemikalier hos gravida kvinnor.   Läs mer >>
Fågelmatningen vid Tullingemaden
2018-09-26 Vår fågelmatning vid Tullingemaden är nu igång för denna säsong. Fröautomaten är fylld med solrosfrön och redan har vi besök av entita, talgoxe, blåmes, nötväcka och bofink. Längre fram utökar vi matningen med bland annat jordnötter och hampfrön, meddelar Hasse Andersson.
Se mer info om fågelmatningen här.
Enkät om miljö- och klimatfrågor besvarad på Salemsdagen 25 aug 2018
En enkät med miljö- och klimatfrågor inför valet 2018 framtagen av Naturskyddsföreningens Botkyrka-Salemkrets lämnades till samtliga företrädare för partier, som var närvarande och befann sig med bord på Salemsdagen 25/8 2018.
Klicka här för att se svaren.
Sommar – fjärilstider
Vitfläckig guldvinge   Foto: Hasse Andersson
Längs Sörmlandsleden nära Pålamalmsvägen är det nu fjärilsrikt. I helgen (23-24 juni) hittade vi 24 arter dagfjärilar längs grusvägen, c:a 1,5 km in. Bland annat flög det vitfläckig guldvinge, svavelgul höfjäril och silverstreckad pärlemorfjäril.
Hasse Andersson
Hasse rapporterar
Se ett fotogalleri här
Svart rödstjärt häckar i Botkyrka kommun
Foto: Hasse Andersson    Bilden togs 2013 vid Hågelby.
Vid deLaval i Tumba häckar nu ett par svarta rödstjärtar. Enligt artportalen har de funnits här sedan 1 juni. 11 juni visade sig två utflugna ungar i området. Arten sågs senast i kommunen för fem år sedan, då vid Hågelby gård. Enstaka fynd av svart rödstjärt har gjorts i Botkyrka 2003, 2006 och 2008, så det är ingen vanlig syn i våra marker.
Ny HaV-rapport: Flera av Sveriges naturliga grundvattenkällor skadade
Kallkällan vid Skyttorp   Foto: Jampe Falk
2018-03-26 I Sverige finns det cirka 2 000 kända grundvattenkällor, det vill säga naturliga utflöden av grundvatten. Många av dessa har skadats eller riskerar att skadas genom exempelvis kalhygge, körskador av tunga maskiner och äldre utdikningar. Det går att läsa i rapporten ”Sötvatten 2017” från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
Läs pressmeddelande om rapporten här >>
Fågelmatningen vid Tullingemaden och längs gångstigen
Vattenrall vid Tullingemaden   Foto: Hasse Andersson
25 feb 2018 Hittills har denna vinter varit ovanlig lugn vid matningen. Efter nyår domineras matningen av koltrastar och björktrastar. Bland övriga gäster kan nämnas stjärtmesar, trädkrypare, nötväckor, talgoxar, blåmesar, större hackspett, rödhake och bofink. Rödhaken och bofinken är framme endast korta stunder, övrig tid håller de till i buskagen bakom.
Uppe i alarna har flockar med grönsiskor och steglitser födosökt. Flera gärdsmygar finns i området, framför allt vid den nya bron, nära sjön. Dessutom har vattenrallen varit synlig vid flera tillfällen den senaste veckan. Rallen behöver lite öppet vatten och det finns, trots kylan, vakar på ett par olika ställen.
Hasse Andersson
Miljödomstolens nej till förvaring av kärnavfall –
en seger för miljörörelse och vetenskapen

23 januari 2018 Mark- och miljödomstolen säger nej till kärnkraftsindustrins förslag om hur det farligaste radioaktiva avfallet ska slutförvaras vid Forsmark innan det är visat att kopparkapseln är säker. Det är en stor seger för säkerhet och miljö – och för Naturskyddsföreningen och MKG, Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning samt de kritiska forskare som visat på riskerna med den föreslagna metoden. Nu ska regeringen fatta det avgörande beslutet om framtiden.
Läs mer >>     Läs mer >>
Stoppa bygget av bostäder i Tumba skog
15 januari 2018 Tumba skog är en tätortnära skog och erbjuder viktig rekreation för människor i närområdet. Men nu hotas området av nya bostäder. Kommunen måste stoppa bygget och ta hänsyn till de miljökonsekvenser byggandet skulle få, skriver Gunilla Nuse i en debattartikel. Läs mer här >>
Södertörnskommuner går ihop – halverar sina koldioxidutsläpp
12 januari 2018 Åtta Södertörnskommuner samarbetar i en ny satsning kring samordnad varudistribution. Hittills har de minskat koldioxidutsläppen med 70 procent i kommunerna.
Läs mer här >>
Så fixar du egen solel hemma
8 januari 2018 Nu kan alla villaägare sätta upp solceller på eget tak, göra en miljöinsats och samtidigt tjäna pengar. I regeringens budget för 2018 ökar solinvesteringsstödet med 200 miljoner för att höjas ännu mer 2019.
Läs mer här >>
Utsättning av vitryggiga hackspettsungar
Vitryggig hackspett   Foto av Dariusz Grosa från Pexels
3 okt 2017 Det finns bara ett fåtal par vitryggiga hackspettar i Sverige. För att försöka rädda kvar arten i landet har Naturskyddsföreningen ett särskilt projekt för vitryggig hackspett. I år har nio fågelungar fötts upp på Nordens Ark i Sotenäs och sattes ut i naturen vid nedre Dalälven i somras, berättar TT.
Läs mer >>
Fågelmatningen vid Tullingemaden
Eldsnabbvinge   Foto: Bo Ljungberg
Nu matar vi fåglarna vid Tullingemaden Nötväckor, talgoxar, blåmesar och entitor var de första besökarna, då vi satte igång matningen i början av september.
En liten fjäril som man inte ser så ofta, nämligen eldsnabbvinge, har visat sig vid Tullingemaden vid åtminstone ett par tillfällen under september.
Rörhönor vid Tullingemaden
Rörhöna   Foto: Hasse Andersson

11 sept 2017 I år har rörhönorna hittat till Tullingemaden. I april observerades de första och senare under sommaren sågs tre årsungar vid nya spången. Nu i september finns åtminstone en vuxen kvar, som ofta söker mat i vattnet mellan broarna. De gillar parkdammar och andra små vattensamlingar med mycket växtlighet, precis som här. Många flyttar söderut till Väst- och Sydeuropa under hösten, men några försöker hålla sig kvar även vintertid.
Välkommen tll vårt höst- och vinterprogram 2017/2018! Knölsvanar med ungar Knölsvanar med ungar   Foto: Jan-Peter Falk
17 augusti 2017 Nu är programmet för höstens och vinterns aktiviteter färdigt. Välkommen att delta i våra aktiviteter.
Se programmet >>
Historiskt klimatpolitiskt ramverk
15 juni 2017 Riksdagen har röstat igenom ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018.
Läs mer här >>
Läs mer >>
Bonus malus för nya lätta fordon
24 maj 2017 Regeringen överlämnade en remiss om bonus malus för nya lätta fordon till Lagrådet. Ett bonus–malus-system är ett system där miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället med en bonus, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Huvudmotivet är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp. Systemet kan därmed bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan Läs mer här >>
Nyckelbiotoper i nordvästra Sverige
12 april 2017 Inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige måste fortsätta, och samtliga oskyddade värdekärnor måste skyddas. Att inte leva upp till detta riskerar att leda till fortsatt förlust av unika livsmiljöer och biologisk mångfald. Omfattande internationell kritik är att vänta, skriver sju forskare.
En ”paus” från inventering och registrering av nyckelbiotoper, som Skogsstyrelsen kallar det. Vi delar forskarnas uppfattning om att pausen bör upphävas omedelbart, skriver Johanna Sandhal, Naturskyddsföreningen. Läs mer >>
Hjärtligt välkommen till våra aktiviteter
våren och sommaren 2017
Blomkrabbspindel Blomkrabbspindel   Foto: Bo Ljungberg
Feruari 2017 Välkommen till aktiviteter i Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem våren och sommaren 2017! Vi hoppas att vi får deltagare med olika ålder och nationalitet, män, kvinnor och barn med ett gemensamt intresse för naturen.
Se programmet >>

Unik fågelobservation i Uttran
Stjartand   Foto: Hasse Andersson
2 feb 2017 Just nu håller en stjärtand (hona) till vid Uttrans station, vattnet mellan sjön Uttran och Kvarnsjön. Den upptäcktes igår och jag var där idag och fotograferade den.
Det är riktigt unikt för Botkyrka, nämligen första vinterfyndet någonsin i kommunen. Normalt övervintrar stjärtänderna i sydvästra Europa eller i Afrika. Under häckningstid föredrar de näringsrika slättsjöar eller kustvikar.
Rapporterar Hasse Andersson.
Ny klimatlag ska leda till nollutsläpp 2045
2017-02-02 I dag presenterade statsminister Stefan Löfven (S) och klimatminister Isabella Lövin (MP) ett regeringsförslag om ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket innehåller Sveriges första klimatlag som ska styra regeringens arbete mot nollutsläpp av växthusgaser.
Läs mer >>
Dokumentärfilm på SVT Play: Det våras för solen
29 jan 2017 För första gången är sol- och vindkraft billigare än gas och olja. Från att ha varit ett sätt att rädda jordens klimat blir förnybara energikällor en lönsam affärsmodell. Över hela världen hämtar allt fler sin energi från billiga solpaneler och alltmer effektiva vindkraftverk.
Kan ses till: tor 30 mars 2017 Gå till SVTPlay >>
Vår fågelmatning vid Tullingemaden

Rödhake   Foto: Hasse Andersson
17 jan 2017 Vid vår matning håller det nu till en bofink och en rödhake. Dessa arter är normalt flyttfåglar, men en del individer har lärt sig att klara vintern vid matningar. Dessutom är det gott om koltrastar, c:a 30 st. Det är också gott om talgoxar, blåmesar och nötväckor rapporterar Hasse Andersson
Se också information om tidigare års matningar
Licensjakt på varg 2017
2017-01-09 Licensjakten på varg 2017 startar den 2 januari och pågår tills kvoten är fylld eller till och med 15 februari. Totalt är det planerat för licensjakt i 4 revir, på totalt 24 vargar.
Läs mer >>
När kylan kommer fylls det på med gäster vid vår fågelmatning
Observatiner gjorda 1 dec: koltrast (8), björktrast (5), större hackspett (1), nötväcka (2), blåmes (5), talgoxe (5), trädkrypare (1). Även en rödhake hördes intill.
Matningen är belägen vid Tullingemaden på höger sida om stigen,
som går in från parkeringen vid korsningen Tullinge strand Sunnanvägen. Se också information om tidigare års matningar
Chockhöjningen: 20 grader varmare än normalt i Arktis
29 november Nya oroande data visar att Arktis varit 20 grader för varmt under hösten. Mänskligt orsakade koldioxidutsläpp leder till att havsisens minskning går alarmerande mycket fortare än tidigare beräknat.
Läs mer >>
EU ratificerar klimatavtalet
30 september 2016 EU:s medlemsländer har kommit överens om att godkänna fjolårets Parisavtal, uppger frånkrikes miljöminister på Twitter Många trodde att ratificeringen skulle bli en svår och utdragen process, men nu kan avtalet börja gälla snabbare än någon förutsett. Det bådar gott för vidare förhandlingar vid det årliga klimattoppmötet, som i år hålls i Marrakech 7-18 november.
Läs mer >>
Årets fågelmatning vid Maden har startat
25 sept laddades fröautomaten med solrosfrön, även jordnötshållare och talgbollar är på plats. Redan första dagen fick vi matgäster, nämligen talgoxar, blåmesar, nötväckor, entitor och större hackspett.
Matningen är belägen vid Tullingemaden på höger sida om stigen, som går in från parkeringen vid korsningen Tullinge strand Sunnanvägen.
Se också information om tidigare års matningar
Hjärtligt välkommen till våra aktiviteter
hösten och vintern 2016/2017


Karl-Johan   Foto: Hasse Andersson
Välkomna till höstens och vinterns programpunkter i Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem! Vi hoppas att vi får deltagare med olika ålder och nationalitet, män, kvinnor och barn med ett gemensamt intresse för naturen.
Se slutlig version av programbladet

Energiöverenskommelsen: Ett steg mot 100 procent förnybart, men med stora svallvågor
11 juni presenterades energiöverenskommelsen, en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Trots att en överenskommelse nu är gjord är det väldigt förvirrat bland partierna.
Läs mer >>
Tumbaåns sjösystems utveckling
Tumbaån vid Tumba bruk   Foto: Holger Ellgaard
För att följa Tumbaåns sjösystems utveckling har månadsvisa mätningar utförts i Botkyrka kommun sedan 1997. Omfattningen på mätningarna och rapportering bestäms av ett kontrollprogram. Generellt gäller att provtagning sker i vattendragen varje månad och i sjöarna två gånger per år. De undersökta sjöarna är Utterkalven, Segersjön, Tullingesjön och Albysjön. De undersökta vattendragen är Tumbaån (flera provpunkter), Tullingegårdsån, Skogsängsån, dagvatten vid Dalvägen, Alby dagvattentunnel, och Älvestabäcken.
Mätningar av vattenstatus i Tumbaån
Hjärtligt välkommen till våra aktiviteter
våren och sommaren 2016
Gärdsmyg Gärdsmyg   Foto: Hasse Andersson
Välkomna till vårens och sommarens programpunkter i Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem! Vi hoppas att vi får deltagare med olika ålder och nationalitet, män, kvinnor och barn med ett gemensamt intresse för naturen.
Se programmet

Fågelmatningen vid Tullingemaden
2 feb 2016 I månadsskiftet jan-feb genomfördes den årliga "Vinterfåglar inpå knuten" i hela landet. Då räknas antal arter och individer vid fågelmatningar. Även vi var med vid matningen vid Tullingemaden. Resultatet från helgen blev hela 22 arter:
Se lista över arterna >>
Fågelmatningen vid Tullingemaden
Vattenrall   Foto: Hasse Andersson
16 jan 2016 Under vintern har vattenrall hörts sporadiskt från vassarna vid Tullingemaden. Ofta är det just genom lätet man upptäcker vattenrallarna. De har mycket varierande läten bland annat ett slags grymtande. Klicka här för att höra.
De senaste dagarna har vattenrallen hittat ett bra matställe när den besökt vår matning. Den kommer fram korta stunder och plockar i sig av fröna. En vattenrall vid en fågelmatning hör inte till vanligheterna, men den ihållande kylan kan nog spela in. Normalt håller den till inne i vassar, vilket det finns gott om en bit från matningen. Vattenrallen tillhör sumphönsen, precis som sothönan och kornknarren.
Läs mer om fågelmatningen >>
Mandelblom, kattfot och blå viol
2 jan 2016 Flera av blommorna i Evert Taubes älskade visa "Sjösala vals" är inte längre någon självklar del av den svenska sommaren. Den betade ängsmarken - ett gammalt svenskt kulturlandskap - håller på att försvinna. En ytterst angelägen film om vår hotade biologiska mångfald har visats på SVT.
Ettavsnitt av filmen kan ses här
Efter FN:s klimatmöte i Paris COP21
15 dec 2015 Så ska utsläppen minska. Ett globalt klimatavtal är ett första steg. Nu börjar det digra arbetet med att omsätta ambitionerna i praktiken. För att lyckas krävs en mer robust klimatpolitik och att även små och medelstora verksamheter tar tag i sina utsläpp. Företag och kommuner pekas ut som nyckelaktörer när utsläppen ska minskas.
Läs mer >>   Läs mer >>
Nya utkast till klimatavtal i Paris - men tonläget hårdnar
4 dec 2015 Två nya utkast till globalt klimatavtal presenterades i Paris på fredagen. Samtidigt har tonläget i förhandlingarna hårdnat. ”Nu blir det arbete 24 timmar om dygnet”, säger Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt till DN.
Läs mer >>
Det här är klimatmötet i Paris
24 nov 2015 Den 30 november till 11 december möts världens FN-länder i Paris. Målet är att för första gången på 20 år enas om ett nytt globalt klimatavtal. Här ger SVT Nyheter dig en guide till mötet – målet, knäckfrågorna och stötestenarna.
Läs mer >>
Fågelmatning vid Tullingemaden
22 nov 2015 Vår fågelmatning vid Tullingemaden är nu i full gång för säsongen! Nya fröautomater är på plats och även en hel del fåglar. Om man spanar en stund finns det bra chanser att få se bofinkar, rödhake, större hackspett och koltrastar. De vanligaste arterna är (förutom skatorna) blåmes, talgoxe och nötväcka. I alarna födosöker ett 30-tal grönsiskor.
Läs mer >>
Hälsar Hasse Andersson
IEA: Förnybart är nu den näst största elkällan i världen
13 nov 2015 Förnybart har blivit den näst största elkällan i världen, skriver International Energy Agency (IEA) i ett pressmeddelande om den nya rapporten World Energy Outlook 2015.
Läs mer >>
Saluhall i Tumba
I slutet november öppnar en Saluhall i Tumba. Där kommer man att kunna handla ostar, kött (ekologiskt och vilt), bröd och delikatesser efter säsong. Ekologiska och kravmärkta varor från svenska gårdar. Färsk fisk två dagar i veckan. Bageri planeras.
Man kommer också kunna starta dagen med hotellfrukost från kl 06, luncha eller fika där.
Christina Svensson (Blomsterhörnan) och Bernt Johansson (Berntes skafferi) står för det välkomna initiativet.
Adressen är Bergfotsvägen 17, utmed Dalvägen i Tumba.
Regeringen och storbolag satsar på fossilfritt
7 nov 2015 Sverige ska gå före i omställningen till en fossilfri ekonomi och det svenska näringslivet ska ta täten. Det hoppas regeringen, som nu lanserar initiativet Fossilfritt Sverige tillsammans med bland andra HM och Preem.
Läs mer >>
Klimatlöften minskar utsläpp med fyra miljarder ton
30 oktober 2015 ”Ett anmärkningsvärt och viktigt steg, men det räcker inte.” Det säger FN:s klimatchef om de nationella klimatlöften som 146 länder lämnat in inför FN:s stora viktiga klimatmöte COP21 i Paris i slutet av november.
Läs mer >>
Sverige är tillbaka på den globala banan,
efter tio år av tystnad

5 oktober 2015 Supermiljöbloggens sommarföljetong om ett fossilfritt Sverige till år 2030 hjälpte till att sätta press på politikerna, det menar professor Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre.
Läs mer >>
Ojnareskogen ska skyddas
31 aug 2015 Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) höll idag en pressträff i landshövdingens trädgård i centrala Visby, där hon berättade om regeringens beslut att skydda området Ojnareskogen.
Läs mer >>
Hjärtligt välkommen till våra aktiviteter
hösten och vintern 2015/2016


Orange Rödrock   Foto: Stanislav Snäll
Välkomna till höstens och vinterns programpunkter i Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem! Vi hoppas att vi får deltagare med olika ålder och nationalitet, män, kvinnor och barn med ett gemensamt intresse för naturen.
Se progammet

Bastardsvärmare

Mindre bastardsvärmare på kråkvicker   Foto: Hasse Andersson
Nu - i juli och augusti - kan man hitta bastardsvärmare på ängsväxter. Vi kan i våra trakter se tre arter, nämligen mindre, sexfläckig och bredbrämad bastardsvärmare. Alla är rödlistade då de trivs på blomrika ängsmarker, vilka blir allt ovanligare. Bilden visar den vanligaste arten, mindre bastardsvärmare.
Arten är den minsta av de femfläckade nordiska bastardsvärmarna. Framvingen är svagt genomskinligt mörkgrå med svag blågrön metallglans och fem röda fläckar, bakvingen röd med mörkgrått bräm. Den påminner om bredbrämad bastardsvärmare men är tydligt mindre med vingspann 22–32 mm. Framvingespetsen är mer rundad och bakvingens mörka ytterbård är ofta bredare. Vingarnas röda partier har inte den klart karminröda färg som bredbrämad bastardsvärmare har utan ger ett lite mindre kontrastrikt, dovare färgintryck.
Läs mer på Naturskyddsföreningens sida Rädda fjärilarnas ängar! och i Artdatabanken
Rapporterar Hasse Andersson
Skalbaggar på sommarblommmor

Humlebagge   Foto: Hasse Andersson
Humlebaggen är en skalbagge tillhörande bladhorningarna. Den ses under sommaren främst på prästkragar, men även på älgört och tistlar. Där äter den pollen och är lätt att komma nära.
Att likna en humla är ett bra skydd mot fiender som t ex fåglar. Den är till och med hårig.
Gräsgrön guldbagge   Foto: Rolf Ekberg
Gräsgrön guldbagge (Cetonia aurata) är en skalbagge i underfamiljen guldbaggar. Den är mellan 14 och 20 millimeter lång, metalliskt grönglänsande med några svaga vita tvärgående streck på täckvingarna. Den flyger ofta i solsken, äter nektar och ses ofta på blommor.
Till skillnad från andra skalbaggar kan den flyga utan att lyfta på och sära på täckvingarna. Det beror på att täckvingarnas kant på yttersidan nära basen är försedd med en utskärning, genom vilken flygvingarna kan fällas ut.

Fjärilar Pålamalm slutet juni
Svartringlad pärlemofjäril på skvattram   Foto: Hasse Andersson
29 juni 2015 Flera svartringlade pärlemorfjärilar flög på en tallmosse uppe på Pålamalm. Läs mer >>
De är helt knutna till denna typ av biotop och finns endast på några få platser i Stockholms län. Värdväxten för larverna är framför allt tranbär.
Fjärilen upptäcktes av undertecknad på tallmossen i samband med projektet inventering av dagfjärilar i Sörmland, som avslutades för några år sedan.
Även svavelgul höfjäril och violett blåvinge flög på mossen.
Hasse Andersson
Källdalen, en oas i Rönninge
2015-06-10 Ekarna Kalldalen
En reservtomt och byggnation av ett nytt stort hus är planerat inom detta fina område. Det kräver asfaltväg, plats för sopbil som ska ha 18 m vändradie, lastbilsleveranser, övrig trafik och parkeringsplatser för arbetande och besökare, gatubelysning…
Ingen miljökonsekvens-utredning har utförts för området.
Hela det avgränsade området med unik biologisk mångfald och höga naturvärden behöver avsättas som ett lokalt naturområde.
Läs mer >>
Köttguiden – WWFs konsumentguide för kloka matval
2015-05-27 Du som konsument kan bidra till en mer hållbar köttkonsumtion genom att göra kloka matval som tar hänsyn till naturen, klimatet och djurens välfärd. Köttguiden gör det lätt att välja rätt – ladda ner den som mobilapp, spara ner den som pdf och läs mer här på sajten!
Överklagande Till Regeringen, Miljödepartementet
17 maj 2015 Gemensamt överklagande från Friluftsfrämjandet Salems lokalavdelning och Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem, av länsstyrelsen beslut ”Upphävande av strandskydd inom förslag till detaljplan för Karlskronaviken, 80-47 i Salems kommun”.
Läs mer >>
Fjärilarna flyger
Tosteblåvinge hona   Foto: Hasse Andersson
12 maj i Salem Denna blåvinge är den vi kan se först av alla blåvingar på säsongen när fjärilarna flyger. Den här flög längs vägen upp till Dalkarlsäng vid Bornsjön.
Blåbär är en av värdväxterna för larverna, så hon var nog i läge att lägga ägg. Normalt väljer hon dock brakved.

Oväntade prisfallet på batterier för elbil
24 mars 2015 På sju år har priset för elbilsbatterier fallit med 70 procent - från 8 600 kronor per kilowattimme till 2 600 kronor. Detta ställer alla tidigare elbilsprognoser på ända, visar en ny svensk forskningsrapport.
Läs mer >>
Havsisen i Arktis fortsätter minska även vintertid
20 mars, 2015 Det finns ett antal indikatorer som hjälper oss att förstå omfattningen av de förändringar som pågår i vår värld. Den årliga prognosen för Arktis havsismaximum är en av dessa och man behöver varken vara en forskare eller arbeta med klimatförändringar för att kunna förstå att det är ett brådskande budskap. Havsisen i Arktis minskar vintertid
Botkyrka kommuns tävling om Hågelbyparkens framtid
19 mars 2015 Torsdag 12 mars anordnade Botkyrka kommun ett kick-off möte om hur Hågelby-parken ska utvecklas i framtiden. Kommunen utlyste en tävling om markanvisning och en slags uppsamling av intresserade aktörer enligt kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren. Investerare och representanter för bostadsbolag, arkitektfirmor, entreprenadfirmor och andra företag även mindre var där.
Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem tillsammans med NOOW lämnade ett förslag utom tävlan. Läs förslaget här >>
Rapport från fågelmatningen vid Tullinge strand
14 mars 2015 Vi håller fågelmatningen igång mars månad ut. Sedan gör vi ett uppehåll till oktober. Kommunen har efter önskemål från oss i Naturskyddsföreningen fixat till marken under automaterna, samt satt upp en sittbänk nära matningen.
Läs mer >>
Tycker du att klimat, miljö och natur
är viktiga för vår livskvalitet?

Vad händer
Vi söker dig som aktivt vill bidra i föreningens arbete och verka för att miljö, natur och klimat blir långsiktigt hållbara och ger hög livskvalitet. Du behöver inte vara expert, det är ditt engagemang som räknas!
Välkommen!
Läs mer >>

Rapport från fågelmatningen vid Tullinge strand
26 feb 2015 De senaste veckorna har det varit relativt lugnt vid matningen. 25 feb sjöng en koltrasthane från ett träd intill matningen. Ett skönt vårtecken!
Läs mer >>
Många och dyra naturskador under 2014
2015-02-04 Kraftiga regn med efterföljande översvämningar och den största skogsbranden i modern tid i Sverige. Flera extrema väderhändelser ledde till att ovanligt många naturskador anmäldes till försäkringsbolagen förra året. Det är främst översvämningsskador som har ökat kraftigt.
Läs mer >>
Vargjakten avslutad?

Foto: Egor Kamelev från Pexels
30 januari 2015 Nu är licensjakten på varg över i Dalarna. På fredags-eftermiddagen sköts den fjärde och sista vargen.
Läs mer >>
Läs mer >>

15 jan 2015 Samtidigt som jägare sköt åtta vargar första jaktdagen i Värmland Närke, fortsatte den juridiska processen för att stoppa jakten.
Läs mer >>     Läs mer >>

Rapport från fågelmatningen vid Tullinge strand

Stenknäck   Foto: Hasse Andersson
13 jan 2015
Artrikedomen har ökat den senaste veckan vid matningen. Under vintern har hittills 23 arter lockats av våra fröautomater och talgbollar.
Läs mer >>
Vargjakten stoppad i Dalarna
12 jan 2015 Det blir ingen planerad licensjakt på varg i Dalarnas län. Detta efter ett beslut från Naturvårdsverket på måndagen.
Läs mer >>
Vargjakten i Värmlands och Örebro län stoppad
9 jan 2015 "Vi är lättade", säger Naturskyddsföreningen om den stoppade vargjakten.
På torsdagskvällen stoppade Förvaltningsrätten i Karlstad vargjakten som skulle startat på fredagen i Värmlands och Örebro län.
Läs mer >>